Obchodné podmienky

PLATBA

Platba za účasť na podujatí sa realizuje prostredníctvom zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom. Zálohová platba musí byť zrealizovaná formou príkazu na úhradu, a to najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom konania podujatia. Po tomto termíne bude rezervácia zrušená. Po skončení podujatia bude dodávateľom vystavená faktúra (daňový doklad).

DODACIE PODMIENKY

Po uskutočnení zálohovej platby bude registrácia účastníka potvrdená prostredníctvom e-mailu. Tento e-mail bude slúžiť ako potvrdenie o registrácii a môže byť v prípade potreby vyžiadané k nahliadnutiu pri vstupe na podujatie.

ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Zrušenie rezervácie je možné realizovať výlučne e-mailom zaslaným na adresu: marketing@sectec.sk. Pri zrušení registrácie najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom konania podujatia má účastník nárok na vrátenie 100% platby za účasť. Po tomto termíne sa platba nevracia.

ZMENA REZERVÁCIE

Po potvrdení rezervácie zo strany dodávateľa je možné uskutočniť zmenu rezervácie výlučne e-mailom na adresu: marketing@sectec.sk. Takáto zmena sa môže týkať iba zmeny v osobe účastníka. Zmena musí byť oznámená najneskôr 24 hodín pred začiatkom podujatia, po tomto termíne dodávateľ zmenu neakceptuje.